Broker Eksportowy – Agencja Rozwoju Pomorza

Pomorski Broker Eksportowy to projekt wspierający aktywność eksportową firm z naszego regionu. Powstał z inicjatywy pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu,  jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu,   Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Każda z instytucji odpowiada za realizację konkretnych działań zaplanowanych w  projekcie.

Swoje działania kieruje do:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
  • posiadających SIEDZIBĘ w województwie pomorskim
  • nastawionych na rozpoczęcie działań eksportowych,  rozwój działalności  eksportowej  oraz  zdobywanie nowych rynków


Najważniejsze cele:

  • WIĘCEJ pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych  
  • WZMOCNIENIE marki pomorskich (polskich) firm
  • POSZUKIWANIE atrakcyjnych  rynków eksportowych dla  pomorskich firm 
  • ZWIĘKSZENIE udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie  

Aby je zrealizować, stworzyliśmy pierwszy w Polsce system, który w sposób KOMPLEKSOWY wspiera firmy w działalności  na rynkach zagranicznych. Z oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego będą mogły korzystać przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem prowadzonej już działalności na rynkach zagranicznych,  jak również  nieposiadające jeszcze  doświadczeń eksportowych.