Paulina Armatowska

CEO

Miłościwie panująca twórczyni agencji i jej dobry, wiecznie nad wszystkim czuwający duch.

Działa konkretnie, pięknym uśmiechem sprytnie kamuflując mocną rękę zarządzania.
Ma niezwykły dar motywowania ludzi do rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.