Riviera

Dla Centrum RIVIERA w Gdyni stworzyliśmy serię plakatów informacyjnych oraz odpowiadających im grafik na facebook’a.