Pi House

Stworzenie jednolitej identyfikacji marki. Opis działania: projekt nowoczesnego logotypu oraz elementów identyfikacji.