Koleje Wielkopolskie

Koleje Wielkopolskie zwróciły się do nas z prośbą o stworzenie Informatora w formie A3, który w czytelny sposób będzie obrazował zakres usług firmy.

Koleje Wielkopolskie zapewniają usługi transportowe na rozległym obszarze co wiąże się z dużą ilością informacji, które mieliśmy rozmieścić w estetyczny sposób na ograniczonej przestrzeni.