Gdański Uniwersytet Medyczny

Początek współpracy z uczelnią sięga roku 2013. W kampanii dla studentów na rok 2019 zostaliśmy ponownie poproszeni o stworzenie materiałów promocyjnych. Naszym zadaniem było przedstawienie, w zachęcający dla młodych ludzi sposób, szczegółowej i obszernej oferty Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest uczelnią chętnie wybieraną przez studentów z całego świata. Aby zachęcić zagranicznych kandydatów, Uniwersytet poprosił nas o przygotowanie przewodnika (eng. Guide). Ma on przybliżyć ofertę uczelni oraz zachęcić do przyjazdu do Polski. Dbamy o to, aby projektowane przez nas materiały do druku były najwyższej jakości. W tym projekcie na okładce wykorzystaliśmy lakier uwydatniający nazwę oraz logotyp uczelni.

W każdym przewodniku jako dodatkowy element, zaprojektowaliśmy i umieściliśmy mapę obiektów uczelni rozmieszczonych w trójmieście. Adekwatnie do formatu folderu, mapa została wydrukowana w kwadracie.

Kolejnym projektem dla GUMED-u były ulotki informacyjne o kierunkach oferowanych przez uniwersytet. Celem było umieszczenie dużej ilości informacji w czytelny sposób na ulotce o formacie A5.

Gdański Uniwersytet Medyczny bardzo szybko się rozwija i przewiduje wiele inwestycji w nadchodzących latach. Naszym zadaniem było stworzenie folderu informacyjnego, w którym wszystkie plany uczelni zostaną przedstawione w czytelny i wizualnie atrakcyjny sposób
Kolejnym projektem był kalendarz trójdzielny. Według zaleceń stworzyliśmy czysty, czytelny design.